BraveAtHeart

BraveAtHeart

By Anette Antonsen

  • Category: Lifestyle
  • Release Date: 2021-09-22
  • Current Version: 2.29.2
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 47.12 MB
  • Developer: Anette Antonsen
  • Compatibility: Requires iOS 9.0 or later.

Description

Utvikle en modigere deg. Vi kommer til å ta for oss det som blokkerer deg fra å leve livet ditt, og hjelpe deg steg for steg mot ditt nye lykkelige liv! Dette er et kurs for din psykiske og fysiske helse. Selvdisiplin er viktig, men for å vite hva som hindrer deg fra å ha et lykkelig liv, må du være modig! For å gjøre dette vil vi øve meditasjon og arbeide med forskjellige typer oppgaver som veileder deg til å finne svarene i deg selv. Last ned kurset så starter vi med en indre reise til ditt sunne liv, i et trygt fellesskap hvor du lærer å være Brave At Heart. Med gratistilbudet får du tilgang til et kort kurs. Med Brave Community får du tilgang til fellesskapet vårt. INFORMASJON OM APPEN OG KJØPSALTERNATIVER: Nedlasting av BraveAtHeart er gratis. Det er ingen gratis prøveperiode. Vil du bruke BraveAtHeart-appen, tilbyr vi ett av følgende alternativer: Gratis kurs og månedlig abonnement. Kredittkortet ditt belastes via iTunes-kontoen din etter prøveperioden og når abonnementet fornyes. Et abonnement fornyes automatisk med mindre det avsluttes minst 24 timer før slutten av abonnementsperioden. Det er ingen prisøkning ved fornyelse. Engangsbetalinger belastes først en gang. Abonnementer kan administreres og automatisk fornyelse slås av i kontoinnstillinger i iTunes etter kjøp. Når det er kjøpt, vil det ikke bli gitt refusjon for ubrukt del av løpetiden. Les hele vilkårene for bruk og våre retningslinjer for personvern: https://passion.io/terms-of-service https://passion.io/privacy-policy Build a braver you. We will address whats blocking you to live you life, and help you step-by-step towards your new happy life! This is a program for your mental health and physical health. Self discipline is important, but to know what is blocking you from having a happy life, you need to be brave! To do this we will practice meditation and work with different types of tasks that guides you to find the answers inside yourself. Download this and we will start an inner journey to your healthy life, in a safe community where you learn to be Brave At Heart. With the Free plan you will get access to a short course. With the Brave Community, you will gain access to our community. INFORMATION ABOUT THE APP AND PURCHASE OPTIONS The download of BraveAtHeart is free of charge. There is no free trial. Should you use BraveAtHeart app, we offer one of the following options: Free Course and a Monthly subscription. Payment will be charged to your credit card through your iTunes account after the trial period and when a subscription renews. A subscription renews automatically unless canceled at least 24 hours prior to the end of the subscription period. There is no increase in price when renewing. One Time Payments will only be charged one time initially. Subscriptions can be managed and auto-renewal turned off in Account Settings in iTunes after purchase. Once purchased, refunds will not be provided for any unused portion of the term. Readout full INFORMATION ABOUT THE APP AND PURCHASE OPTIONS The download of BraveAtHeart is free of charge. There is no free trial. Should you use BraveAtHeart app, we offer one of the following options: Payment will be charged to your credit card through your iTunes account after the trial period and when a subscription renews. A subscription renews automatically unless canceled at least 24 hours prior to the end of the subscription period. There is no increase in price when renewing. One Time Payments will only be charged one time initially. Subscriptions can be managed and auto-renewal turned off in Account Settings in iTunes after purchase. Once purchased, refunds will not be provided for any unused portion of the term. Readout full Terms of Service and our Privacy Policy: https://passion.io/terms-of-service https://passion.io/privacy-policy

Screenshots

keyboard_arrow_up